Modele fizice

-Ordin în format PDF-ANEXĂ-modèle 2016 ITL 001 clădiri rezidențiale-NEREZ-mixt PF Model, stewardesă, gardă de Corp sau poliţist. Nu oricine poate obţine astfel de LocURI de Muncă. Românii Care aspiră la astfel de Meserii trebuie să întrunească criterii es pentru a putea fi angajaţi. Înălţimea este una dintre cele mai importante cerinţe pe care trebuie să o respecte, fie că este vorba despré o femeie Care păşeşte PE passerelle sau de un bărbat Care asigură ordinea publică. Gândul vă prezintă Principalele cerinţe pe care trebuie să le întruniţi Dacă vizaţi astfel de posturi ITL-001-1. doc ITL-001-1. pdf Anexa Nr. 2-modèle 2016 ITL-002 Declarație clădiri rezidențiale-NEREZ-mixt PJ Anexa Nr. 1-modèle 2016 ITL-regim Special-001-1 Condiţiile de sollicitare a invitaţiei din partea persoanei Fizice: 1. Declaraţie – privind scopul intrării în R.

Moldova (se completează la depunerea actelor) 2. Cerere-modèle privind eliberarea invitaţiei – completată în 3 exemplare 3. Copia documentului străinului de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, Al cărui Termen de valabilitate este nu mai puţin de şase Luni 4. Copia vizelor precedente în R. Moldova şi/sau alte State 5. Copia buletinului de identitate/permisului de şedere a persoanei Care invită 6. Copia documentelor Care justifică scopul intrării (după caz): a. copia certificatului de căsătorie b. copia certificatului de naştere al Copilului comun c. copia permisului de şedere a persoanei inviter d.

copia paşaportului Republica Moldova al persoanei mijlocite, Cu viza de intrare-ieşire/permisul de şedere e. copia actelor Care confirmă rudénia dintre persoana invitată şi persoana Care invită (în cazul invitării unei rude apropiate) f. certificatul soins médicaux confirmă STArea gravă a Ministarstvo unei rude l`adéquat 7. Copia documentelor străinului sau a sollicitantului, dovadă existenţei unor Mijloace corespunzătoare atît pentru Întreţinere PE perioada şedere, cit şi pentru Intoarcere în Ţară condiţiile de sollicitare a invitaţiei din partea persoanei Juridice: 1. Demers de sollicitare/motivare în formă liberă către BMA 2. Demers-modèle privind eliberarea invitaţiei – completat în 3 exemplare 3. Copia documentului străinului de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, Al cărui Termen de valabilitate este nu mai puţin de şase Luni 4. Copia vizelor precedente în R.

Moldova şi/sau alte State 5. Copia certificatului de înregistrare a persoanei Juridice Care invită 6. Copia extrasului DIN Registrul de stat al persoanelor Juridice sau al organizaţiilor necomerciale, etc. 7. Copia licenţei (genului de activitate) 8. Copia buletinului de identitate/permisului de şedere al administratorului 9. Procura-în cazul depunerii demersului de către reprezentantul Legal şi copia buletinului de identitate al reprezentantului 10. Copia documentelor Care justifică scopul intrării (după caz): a. Confirmarea funcţiei persoanei inviter b.

copia vizei/permisului de şedere a persoanei inviter c. copia contractului de colaborare în afaceri d. programul Turistic e. copia avizului lingvistic Al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind invitarea strănilor în SCOP de angajare în Muncă f. copia confirmării dreptului de admisere la Studii eliberată de Ministerul Educaţiei Cheia pentru Model S este o reprezentare în miniatură a maşinii şi le permite utilizatorilor, folosind foncţia invocation, să parcheze, DIN afara lui, automobilul sau să îl scoată DIN GARAJ.